Privacy Statement

1 Privacy statement Rosenboom

2 Inleiding

Rosenboom neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je een mail sturen naar privacy@rosenboom.nl.

3 Wie is Rosenboom?

Onder de naam Rosenboom werken twee bedrijven: • De besloten vennootschap Rosenboom… voor je kantoor, kantoorhoudende te (1355 EA) Almere aan Ambachtsmark 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 39039927. • De besloten vennootschap Transition, handelend onder de naam Rosenboom ICT, kantoorhoudende te (1355 EA) Almere aan Ambachtsmark 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34176147. Deze bedrijven zijn ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rosenboom de verwerkingsverantwoordelijke.

4 Hoe gebruikt Rosenboom jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Rosenboom persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Rosenboom voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Rosenboom worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 

4.1 Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer,

Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTWnummer, Klantnummer

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Doeleinde: Facturatie Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, (mobiel)Telefoonnummer, Geslacht

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie Gegevens: Naam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

4.2 Marketing

Doeleinde: Direct marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing

Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

4.3 Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens: Surfgedrag, Locatie

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Account aanbieden

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

4.4 Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Beveiliging van gegevens

Gegevens: Telefoonnummer, Wachtwoord, Naam, Adres

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

5 Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Rosenboom heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Rosenboom gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Datacollectief.

6 Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

6.1 Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Rosenboom over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

6.2 Wijzigen Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Rosenboom. Je kunt verzoeken dat Rosenboom je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

6.3 Beperken van de verwerking Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Rosenboom te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

6.4 Recht van bezwaar Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Rosenboom of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

6.5 Gegevensoverdracht Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Rosenboom te verkrijgen. Rosenboom zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

7 Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Rosenboom je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

8 Reactie door Rosenboom Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@rosenboom.nl. Rosenboom zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Rosenboom een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Rosenboom je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

9 Ontvangers van de persoonsgegevens Het kan zijn dat Rosenboom verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

10 Wat zijn cookies en hoe gebruikt Rosenboom ze? Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Rosenboom worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Rosenboom worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

11 Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

12 Waar kan je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Rosenboom je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar privacy@rosenboom.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Rosenboom jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@rosenboom.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onderstaand kunt u de Privacy Statement van Rosenboom in PDF downloaden.

>PRIVACY STATEMENT<

 

 

 

0 Vergelijken

Bezig met laden, een ogenblik geduld a.u.b.
Bezig met laden, een ogenblik geduld a.u.b.

×
×